Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Οι δυνατότητες της νανοτεχνολογίας για καθαρούς υδάτινους πόρους

Η παγκόσμια ανάπτυξη σήμερα δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη. Κάθε σημαντικό οικοσύστημα απειλείται σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες, επηρεάζοντας το νερό, την τροφή, την ενέργεια, την βιοποικιλότητα και τους ορυκτούς πόρους – που επιδεινώνονται από την αύξηση του πληθυσμού και την κλιματική αλλαγή. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο από την έλλειψη καθαρού νερού και περίπου το 35% των ανθρώπων στον αναπτυσσόμενο κόσμο πεθαίνουν από προβλήματα σχετικά με το νερό. Αν στο 2008 μόνο λίγες χώρες έχουν έλλειμμα παροχής νερού – υδροδότησης, υπολογίζεται ότι ως το 2025, με βάση τα σημερινά στοιχεία, πάνω από τις μισές χώρες του κόσμου θα είναι σε μία παρόμοια κρίση.

Οι λύσεις της νανοτεχνολογίας είναι σημαντικές γιατί οι αβιοτικές και βιοτικές προσμείξεις που υπάρχουν στο νερό και είναι οι πιο δύσκολες να διαχωριστούν βρίσκονται στην νανο-κλίμακα. Με τον έλεγχό της στα θεμέλια της ύλης, η επιστήμη της νανοτεχνολογίας και μηχανικής μπορεί να φέρει επαναστατικές τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Ακόμα, η νανοτεχνολογία μπορεί να προσφέρει ορθολογική οργάνωση της παραγωγής με λιγότερους πόρους και απόβλητα ώστε να μειώσει τη μόλυνση στην πηγή της.

Το φιλτράρισμα και η αφαλάτωση του νερού έχουν σχετικά ελάχιστα διερευνηθεί ως τομείς στη νανοτεχνολογία, αλλά έχει αναπτυχθεί μία νέα τάση σε αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για έναν τομέα σημαντικό στη ζωή, ο οποίος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παραγωγική μηχανή και το ευρύτερο κοινό και υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Η έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες όπως ηλεκτρονική, επιστήμη υλικών και φάρμακα είναι μεγάλη λόγω του ότι αυτές έχουν συντομότερη απόδοση, γι’ αυτό και χρηματοδοτούνται επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Στο νερό λόγω των πόρων του απαιτείται πολύ μεγαλύτερη επένδυση και για πολύ μεγαλύτερη περίοδο και οι πιθανοί πόροι επενδυτών πρέπει να είναι καλύτερα συντονισμένοι. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής προσπάθεια για να έρθει η παραγωγή της νανοτεχνολογίας στον καθαρισμό του νερού στο ίδιο επίπεδο όπως και στις άλλες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Εδώ φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν ένα σημαντικό ρόλο πέρα από την τόνωση της ευφάνταστης έρευνας.

Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι δυναμικά πεδία όπου οι συνεκτικές δομές εμφανίζονται και αναλύονται. Η νανοτεχνολογία υπόσχεται να κυριαρχεί στο τοπίο για πολλά από αυτά τα πεδία στις επόμενες δεκαετίες. Η έρευνα και ανάπτυξη σε αυτή την κλίμακα μπορεί να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις για την κοινωνία, από την βελτιωμένη κατανόηση της φύσης και την αυξημένη παραγωγικότητα, στη μοριακή ιατρική και για την παράταση των ορίων για αειφόρο ανάπτυξη.

Ηλίας Παπαποστόλου MSc
elias@pmsgroup.gr
http://technologianerou.blogspot.com

30-8-2011: http://www.mycitynet.gr/web/article.php?id=4532&cat=3000&subcat=3006&subsubcat=

Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ: Η ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

Τα προβλήματα του νερού στο Στεφανοβίκειο είναι καθημερινό θέμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο του νομού μας. Τα δημοσιεύματα παίρνουν και δίνουν, ενώ η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να εντοπίσει την κατάλληλη θέση για γεώτρηση που θα δώσει καθαρό και ασφαλές νερό.

Η επιβάρυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από βαρέα μέταλλα

Η προσπάθεια των εταιριών υδάτων (Δήμοι κλπ) για ασφαλές νερό περιορίζεται κυρίως στη χλωρίωση του νερού για τον έλεγχο της μολύνσεως από παθογόνα μικρόβια και τις επιδημίες που μάστιζαν τον τόπο προ εξήντα έως εβδομήντα ετών. Πλην όμως, τον τελευταίο χρόνο, στο νερό της περιοχής ανιχνεύονται ανά τακτά διαστήματα βαρέα μέταλλα όπως χρώμιο και πρόσφατα σε νέα γεώτρηση αρσενικό.

Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες και από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου με την τεχνογνωσία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) για να εντοπισθεί το καλύτερο σημείο που θα γίνει γεώτρηση για να δώσει καθαρό νερό. Η αλήθεια είναι όμως ότι το υπέδαφος είναι πολύ επιβαρυμένο εδώ και χρόνια (φυτοφάρμακα, βιομηχανικά λύματα) και οι προσπάθειες δεν τελεσφορούν.

Αυτοπροστασία: Η σίγουρη και άμεση λύση του προβλήματος


Η μία λύση που ήδη υιοθετούν οι κάτοικοι της περιοχής είναι τα εμφιαλωμένα νερά, τόσο για την πόση όσο και για το μαγείρεμα!
Κι όμως υπάρχει καλύτερη λύση: Η εγκατάσταση ενός οικιακού συστήματος Αντίστροφης Όσμωσης, χρησιμοποιώντας το νερό του δικτύου!

Η αντίστροφη όσμωση (Reverse Osmosis – RO) είναι γνωστή επίσης και ως η ανώτερη δυνατή φίλτρανση από την βιομηχανία τεχνολογίας καθαρισμού νερού. Η RO αναπτύχθηκε στα τέλη του 1950 με την συνδρομή της Αμερικάνικης κυβέρνησης ως μέθοδος αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και μετατροπής του σε πόσιμο. Σήμερα το σύστημα αντίστροφης όσμωσης έχει ονομαστεί έτσι ως η τελειότερη λύση καθαρισμού και φιλτραρίσματος νερού.

Η εξελιγμένη τεχνολογία είναι πλέον διαθέσιμη στα σπίτια και στα γραφεία για πόσιμο νερό με πολύ μικρό κόστος.

Τι είδους ακαθαρσίες μπορεί ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης να αφαιρέσει από το νερό;

Το σύστημα νερού αντίστροφης όσμωσης σας προστατεύει από ακαθαρσίες του νερού που θα επηρεάσουν την υγεία σας όπως βαρέα μέταλλα (χρώμιο, αρσενικό, μόλυβδο), άλατα, χλώριο, χημικά, λιπάσματα, παθογόνους μικροοργανισμούς, ιούς, βακτήρια και ακόμα και από ραδιενεργά απόβλητα.

Πώς λειτουργεί;


Στο σύστημα RO το μεγαλύτερο μέρος του νερού διέρχεται μέσω ειδικής μεμβράνης με πόρους (τρύπες) ανοίγματος 0,0001 – 0,001 μίκρο. Το υπόλοιπο μέρος του νερού «ξεπλένει» τη μεμβράνη από τα ανεπιθύμητα στοιχεία, που αναφέρθηκαν παραπάνω, και οδηγείται στην αποχέτευση ή στο πότισμα ανθόκηπου.

Έτσι η μεμβράνη διατηρείται καθαρή για συνεχή χρήση σε αντίθεση με τα κοινά φίλτρα, που κατακρατούν τα άχρηστα και επιβλαβή στοιχεία του νερού και πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη χρήση.

Οι μεμβράνες της RO διαρκούν περισσότερο και με μία μικρή συντήρηση μας παρέχουν τις «υπηρεσίες τους» για χρόνια.

Από το 1950 που πρωτοεφαρμόστηκε η Αντίστροφη Όσμωση έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις στο σύστημα και σήμερα έχουμε συσκευές προηγμένης τεχνολογίας σε προσιτές τιμές για οικιακή τουλάχιστον χρήση.

Ρωτήστε τους ειδικούς


Τα συστήματα RO «προσαρμόζονται» ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε νοικοκυριού. Απευθυνθείτε σε επιστημονικά καταρτισμένα άτομα για να επιλέξετε την κατάλληλη συσκευή αυτοπροστασίας. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες μέσω του λήμματος «Τεχνολογία Πόσιμου Νερού» στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου.

Ηλίας Παπαποστόλου MSc
6947-677636
elias@pmsgroup.gr
http://technologianerou.blogspot.com

6-8-2011: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ αρ. φύλλου 34487 σελ. 4
8-8-2011: http://www.volospress.gr/?p=4187