Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Οι δυνατότητες της νανοτεχνολογίας για καθαρούς υδάτινους πόρους

Η παγκόσμια ανάπτυξη σήμερα δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη. Κάθε σημαντικό οικοσύστημα απειλείται σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες, επηρεάζοντας το νερό, την τροφή, την ενέργεια, την βιοποικιλότητα και τους ορυκτούς πόρους – που επιδεινώνονται από την αύξηση του πληθυσμού και την κλιματική αλλαγή. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο από την έλλειψη καθαρού νερού και περίπου το 35% των ανθρώπων στον αναπτυσσόμενο κόσμο πεθαίνουν από προβλήματα σχετικά με το νερό. Αν στο 2008 μόνο λίγες χώρες έχουν έλλειμμα παροχής νερού – υδροδότησης, υπολογίζεται ότι ως το 2025, με βάση τα σημερινά στοιχεία, πάνω από τις μισές χώρες του κόσμου θα είναι σε μία παρόμοια κρίση.

Οι λύσεις της νανοτεχνολογίας είναι σημαντικές γιατί οι αβιοτικές και βιοτικές προσμείξεις που υπάρχουν στο νερό και είναι οι πιο δύσκολες να διαχωριστούν βρίσκονται στην νανο-κλίμακα. Με τον έλεγχό της στα θεμέλια της ύλης, η επιστήμη της νανοτεχνολογίας και μηχανικής μπορεί να φέρει επαναστατικές τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Ακόμα, η νανοτεχνολογία μπορεί να προσφέρει ορθολογική οργάνωση της παραγωγής με λιγότερους πόρους και απόβλητα ώστε να μειώσει τη μόλυνση στην πηγή της.

Το φιλτράρισμα και η αφαλάτωση του νερού έχουν σχετικά ελάχιστα διερευνηθεί ως τομείς στη νανοτεχνολογία, αλλά έχει αναπτυχθεί μία νέα τάση σε αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για έναν τομέα σημαντικό στη ζωή, ο οποίος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παραγωγική μηχανή και το ευρύτερο κοινό και υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Η έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες όπως ηλεκτρονική, επιστήμη υλικών και φάρμακα είναι μεγάλη λόγω του ότι αυτές έχουν συντομότερη απόδοση, γι’ αυτό και χρηματοδοτούνται επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Στο νερό λόγω των πόρων του απαιτείται πολύ μεγαλύτερη επένδυση και για πολύ μεγαλύτερη περίοδο και οι πιθανοί πόροι επενδυτών πρέπει να είναι καλύτερα συντονισμένοι. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής προσπάθεια για να έρθει η παραγωγή της νανοτεχνολογίας στον καθαρισμό του νερού στο ίδιο επίπεδο όπως και στις άλλες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Εδώ φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν ένα σημαντικό ρόλο πέρα από την τόνωση της ευφάνταστης έρευνας.

Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι δυναμικά πεδία όπου οι συνεκτικές δομές εμφανίζονται και αναλύονται. Η νανοτεχνολογία υπόσχεται να κυριαρχεί στο τοπίο για πολλά από αυτά τα πεδία στις επόμενες δεκαετίες. Η έρευνα και ανάπτυξη σε αυτή την κλίμακα μπορεί να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις για την κοινωνία, από την βελτιωμένη κατανόηση της φύσης και την αυξημένη παραγωγικότητα, στη μοριακή ιατρική και για την παράταση των ορίων για αειφόρο ανάπτυξη.

Ηλίας Παπαποστόλου MSc
elias@pmsgroup.gr
http://technologianerou.blogspot.com

30-8-2011: http://www.mycitynet.gr/web/article.php?id=4532&cat=3000&subcat=3006&subsubcat=

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου