Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

“ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ”: ΔΙΩΞΤΕ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ!


Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο πλέον ότι ο ενεργός άνθρακας διώχνει το χλώριο από το νερό.

Ενεργά ή ενεργοποιημένα φίλτρα άνθρακα χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση ρύπων από το νερό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η φίλτρανση γίνεται για το νερό που προορίζεται για πόση ή προετοιμασία φαγητού, αν και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το δίκτυο εφόσον τα επίπεδα μόλυνσης είναι πολύ υψηλά. Ο ίδιος ο ενεργός άνθρακας παράγεται από επεξεργασία (κάψιμο) καρύδας και χρησιμοποιείται σε τρεις διαφορετικές μορφές: σε σκόνη, σε κόκκους και ως συμπιεσμένος.

Όλα τα φίλτρα ενεργού άνθρακα επιτελούν βασικά την ίδια λειτουργία, ο συνολικός όγκος και η ποιότητα της αφαίρεσης της μόλυνσης μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του άνθρακα και τη διαδικασία ενεργοποίησης. Αυτοί οι τύποι φίλτρων αφαιρούν ρύπους όπως το χλώριο, τους βιομηχανικούς διαλύτες και τις πτητικές οργανικές ενώσεις.

Φιλτράρισμα

Η διαδικασία φιλτραρίσματος του ενεργού άνθρακα είναι απλή θεωρητικά αλλά πολύπλοκη στην πράξη / δράση. Η αρχή είναι ότι το νερό περνάει μέσα από τον ενεργό άνθρακα ο οποίος παγιδεύει τις προσμείξεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω συστημάτων υψηλής πίεσης. Η πραγματική παγίδευση των ρύπων βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του άνθρακα, τη διάρκεια της διήθησης, τη θερμοκρασία του νερού και το pH, καθώς και το βαθμό μόλυνσης.

Προσδιοριστικοί παράγοντες

Η πρώτη σημαντική δράση φιλτραρίσματος του ενεργού άνθρακα είναι η προσρόφηση. Είναι συνάρτηση της φυσικής έλξης μεταξύ ρύπων και του άνθρακα.

Ο ενεργός άνθρακας είναι πολύ πορώδης, παρέχοντας αναλογικά μία πολύ μεγάλη επιφάνεια. Καθώς το νερό περνάει μέσω του άνθρακα, οι προσμείξεις πιάνονται στους πόρους. Σε γενικές γραμμές, αυτή η διαδικασία είναι πιο αποτελεσματική όταν οι ρυπαντές είναι μεγάλα οργανικά μόρια.

Μία άλλη δράση διήθησης, η οποία δεν εξαρτάται από την επιφάνεια, ονομάζεται καταλυτική μείωση. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί μέσα από μία διαδικασία ανταλλαγής ιόντων. Ο ενεργός άνθρακας μπορεί να παραχθεί για να έχει ένα ήπιο, θετικό ηλεκτρικό φορτίο. Καθώς το νερό περνάει μέσω του ενεργού άνθρακα, τα θετικά φορτισμένα ιόντα του άνθρακα παρέχουν μία ελκυστική δύναμη για τις αρνητικά φορτισμένες προσμείξεις. Οι μολυσματικές προσμείξεις τραβιούνται μέσα και συγκρατούνται από τα αντίθετα φορτία. Αυτός ο τύπος φιλτραρίσματος λειτουργεί καλύτερα για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του νερού, όπως είναι το χλώριο.
Χρόνος, θερμοκρασία και pH

Η συνολική διάρκεια του χρόνου διήθησης παίζει ρόλο στη συνολική αποτελεσματικότητα των φίλτρων. Όσο περισσότερο χρόνο έρχεται το νερό σε επαφή με τον άνθρακα, τόσο το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η μειωμένη απόδοση στην ταχύτερη διήθηση μπορεί να αντισταθμιστεί από την αύξηση της ποσότητας του άνθρακα, η οποία συχνά γίνεται με υψηλής πίεσης συστήματα. Τα υψηλότερα επίπεδα μόλυνσης μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της ποιότητας διήθησης σε ορισμένα φίλτρα.

Ένας τελευταίος παράγοντας είναι το pH και η θερμοκρασία του νερού. Ψυχρότερο νερό με χαμηλότερα επίπεδα pH τείνουν να οδηγήσουν σε υψηλότερη ποιότητα διήθησης από ό,τι πιο ζεστό νερό με υψηλότερο pH.


Ηλίας Παπαποστόλου MSc
6947677636

27-4-2011: http://www.mycitynet.gr/web/article.php?id=2543&cat=2000&subcat=2004&subsubcat=

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου