Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Ερωτήματα καταναλωτών (3)

Ερώτηση:

Ποιό είναι το όριο της σκληρότητος που πρέπει να έχει το νερό που πίνουμε και αν υπερβαίνει το όριο τί συνέπειες μπορεί αυτό να έχει για την υγεία;

Απάντηση:


Η σκληρότητα του πόσιμου νερού εκφράζεται σε ppm (parts per million) CaCO3 (ανθρακικού ασβεστίου) και δεν έχει θεσπιστεί όριο με βάση την ΚΥΑ Υ2/2600 που είναι εν ισχύ. Ένα νερό από 0-70 ppm είναι πολύ μαλακό, 70-150 ppm είναι μαλακό, 150-250 ppm είναι κάπως σκληρό, 250-320 ppm είναι αρκετά σκληρό, 320-420 ppm είναι σκληρό και πάνω από 420 ppm είναι πολύ σκληρό. Κύρια συνέπεια σκληρότητας νερού όταν το καταναλώνουμε για πολλά χρόνια είναι η πέτρα στα νεφρά και ειδικά αν υπάρχει προδιάθεση.

Ηλίας Παπαποστόλου MSc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου